Astigmatizam

Astigmatizam

Astigmatizam se javlja kao posledica nejednake zakrivljenosti rožnjače, kod koga umesto da se svetlost prelama u svim meridijanima poprečno, rožnjača u ovom slučaju prelama u jednom meridijanu najjače, a u drugom najslabije.
Kada je u pitanju rožnjača normalnog oka, ona je oblika odsečka fudbalske lopte, pa su meridijani jednake zakrivljenosti, dok kod astigmatizma, rožnjača je drugačijeg oblika, pa meridijani imaju drugačiju zakrivljenost. Ovakva refrakciona mana dovodi do zamagljenog vida, posmatrani objekti su razvučeni i nejasni. Osobe sa astigmatizmom ne vide dobro ni na daljinu ni na blizinu. Astigmatizam se retko javlja kao izolovana refrakciona mana, a najčešće je u kombinaciji sa dalekovidošću ili kratkovidošću (složeni astigmatizam).

1. Miopni astigmatizam – najčešći oblik astigmatizma gde su oba glavna meridijana kratkovida
2. Hipermetropni astigmatizam – glavni meridijani su dalekovidi
3. Mešoviti – jedan meridijan je kratkovid, drugi dalekovid (kombinacija minus i plus dioptrije)

Gore pomenute vrste astimatizma jesu urođene anomalije zakrivljenosti rožnjače, međutim, astigmatizam se može javiti i kao posledica povrede ili oboljenja rožnjače, pa tako poznajemo i iregularni astimatizam.

Dijagnoza i lečenje (korekcija) astimatizma

Precizna dijagnoza utvrđuje se na oftalmološkom pregledu gde se utvrđuje zakrivljenost rožnjače i dioptrija. Ovakva refrakciona mana koriguje se cilindričnim (toričnim) sočivima, kao i sferičnim (kod složenih i mešovitih oblika astigmatizma).
Da li će astigmatizam biti korigovan naočarima ili kontaktnim sočivima zavisi od veličine i vrste astigmatizma, kao i od smetnji koje pacijent navodi. Deca u najvećem broju slučajeva lakše prihvataju korekciju i lakše se navikavaju od odraslih. Problem u navikavanju se uglavnom dešava kod odraslih koji nisu nosili astigmatske naočare, pa su takve u nekom momentu postale neophodne. Tada je potrebno dodatno strpljenje kako bi se pacijent potpuno navikao.
Kada se prepisuju naočare, savetuje se da pacijent prošeta sa test ramom u toku pregleda, da gleda u daljinu uspravne predmete. U ovim slučajevima najbitniji je subjektivni osećaj, pa se prepisuje dioptrija sa kojom najbolje funkcioniše.
Korekcije su moguće i laserskim skidanjem dioptrije kao i ugradnjom intraokularnog sočiva.

Detaljnije informacije i zakazivanje pregleda na 011/3241177

Dobrodošli !